NT เปิดบ้านร่วมกับ Silicon Tech Park พาคณะผู้แทนรัฐบาลลาว เข้าชม ดาต้าเซ็นเตอร์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  ให้การต้อนรับ Dr. Sthabandith Insisiengmay ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแผนการและการลงทุน,  Mr. Keovisouk Solaphom ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและเยี่ยมชมศึกษาดูงานในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน AI และ Data Center ในประเทศไทย” พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์เอ็นที ดาต้าเซ็นเตอร์ (NT Data Center)  เพื่อศึกษาข้อมูลและเตรียมการสำหรับการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ที่มุ่งเน้นการใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์ AI ใน สปป.ลาว

สำหรับ เอ็นที ดาต้าเซ็นเตอร์ ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งเครือข่ายการสื่อสารด้วย อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน เอ็นที มีศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ มากที่สุดในประเทศจำนวน 13 แห่ง  การเยี่ยมชมครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว และยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมของ NT ในการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในภูมิภาค โดยความร่วมมือกับ Silicon Tech Park  โดยหลังจากนี้ทางทีมรัฐบาลลาว NT และ  Silicon Tech Park จะมีการกำหนดความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อการเป็นผู้นำในภูมิภาคร่วมกันต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *