นครพนมขับเคลื่อนชุมชน “บูม” การท่องเที่ยว Carbon Neutral Tourism 

จังหวัดนครพนมขับเคลื่อนสู่แถวหน้าการท่องเที่ยวคุณภาพสูง Carbon Neutral Tourism จัดโครงการเที่ยวนครพนมด้วยศรัทธา “สุข สมบูรณ์ สำเร็จ” เชิญผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวและสื่อมวลชนร่วมทดสอบเส้นทาง พร้อมจัดอบรมชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัด ร่วมบูมเมืองแห่ง 3 ที่สุดยืนหนึ่งในใจนักท่องเที่ยว

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน “ต้องเที่ยว (Unseen)” จังหวัดนครพนม ภายใต้แผนบูรณาการการท่องเที่ยวสมัยใหม่ เที่ยวนครพนมด้วยศรัทธา…“สุข สมบูรณ์ สำเร็จ” BCG Economy & HAPPY MODEL เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จังหวัดนครพนม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครพนม รวมถึงสร้างการรับรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยว ด้วยการจัดการการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางลบต่อโลก 

พร้อมทั้งขับเคลื่อนจังหวัดด้วยการท่องเที่ยวคุณภาพสูงแบบ Carbon Neutral Tourism ขณะนี้ 9 ชุมชนที่ผ่านการอบรม และเครือข่ายผู้ประกอบการของจังหวัดนครพนม มีความเข้าใจมากขึ้น ในการที่จะทำให้การท่องเที่ยวและการเดินทางให้เป็นวิถี Low Carbon ให้มากที่สุด

ทางจังหวัดนครพนม จึงได้มีการจัดโครงการเที่ยวนครพนมด้วยศรัทธา “สุข สมบูรณ์ สำเร็จ” ได้แก่ สุข (องค์พระธาตุพนม) ,สมบูรณ์ (องค์ปู่พญาศรีสัตตนาคราช) ,สำเร็จ (แม่ย่านาคี) โดยยึดหลักรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ในสโลแกนท่องเที่ยวสมดุล สนุกเต็มที่ ดีต่อโลก

พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนท่องเที่ยวนครพนม เมืองแห่ง 3 ที่สุด ได้แก่”ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” พระธาตุพนม และพระธาตุประจำวันเกิด “สวยที่สุด” สะพานมิตรภาพ 3 และ “งามที่สุด” ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง ทั้งนี้หลังผ่านโควิด-19 นครพนมมีการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก จนถึงกับมีผู้กล่าวว่า นครพนมแม้เป็นเมืองรอง แต่หากไม่จองจะไม่มีที่พัก โดยเฉพาะช่วงการจัดงานไหลเรือไฟในช่วงนี้มีการจองห้องพักเต็ม กระจายรายได้เข้าสู่จังหวัดจำนวนมาก

นางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินวิน สมาย จำกัด เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดให้ดำเนินการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว “สุข สมบูรณ์ สำเร็จ” พร้อมกันนี้ได้เชิญผู้แทนของสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย (TICA) สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) รวมถึงมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ซึ่งเป็นคลับของบล็อกเกอร์ระดับ Influencer เข้าร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว

ผู้แทนขององค์กรต่างๆที่เข้าร่วมได้แก่ กันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย , สุเทพ อารมณ์รักษ์ ประธานภูมิภาคกลาง สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย , กัลยณัฏฐ์ สิมานุรักษ์ อุปนายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน , กฤษณี ศรีษะทิน อุปนายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) , ประภาพรรณ สังข์เมือง ผู้จัดการทั่วไปสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) , พรปวีณ์ วิวัฒน์ธนสาร เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) , วสุมน เนตรกิจเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินวิน สมาย จำกัด , สาธิตา โสรัสสะ อุปนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ เข้าร่วมในโครงการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวนครพนมด้วยศรัทธา…“สุข สมบูรณ์ สำเร็จ” BCG Economy & HAPPY MODEL เที่ยวไทยไร้คาร์บอน สนุกเต็มที่ ดีต่อโลก ท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จังหวัดนครพนม

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ของนครพนมมีทั้งหมด 9 ชุมชน โดยทริปนี้ ได้จัดการนำเที่ยว 5 ชุมชนที่ผ่านการอบรม Carbon Neutral Tourism คือ 1.ชุมชนท่าลาด อ.เรณูนคร กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท(ภูไท) 2.ชุมชนย่านเมืองเก่านครพนม อำเภอเมืองนครพนม 3.ชุมชนบ้านคำเกิ้ม เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีโบสถ์คริสต์โบราณ 4. ชุมชนไทยตาด เป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีธรรมชาติ 5.ชุมชนต.นางัว อ.บ้านแพง เป็นชาติพันธุ์ไทยย้อ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อคือเทือกเขาภูลังกา ถ้ำนาคี 

เส้นทางการท่องเที่ยววันแรก เยี่ยมชมชุมชนบ้านคำเกิ้ม วัดนักบุญยอเซฟบ้านคำเกิ้ม โบสถ์คริสต์โบราณอายุกว่า 100 ปี เวิร์คช็อปกิจกรรมสร้างสรรค์คาร์บอนต่ำ ชุมชนบ้านคำเกิ้ม หัตถศิลป์ ทำหมวกกุ๊บจากของเหลือทิ้ง ร้านคำเกิ้ม ลาบไก่งวง จากนั้นเยี่ยมชมชุมชนตัวเมืองเก่านครพนม นั่งรถราง ชมทิวทัศน์สวยงามริมฝั่งแม่น้ำโขง 

เดินทางถึง วัดศรีเทพประดิษฐาราม กราบขอพร “พระแสง” แสงสว่างนำทางสู่ สุข สมบูรณ์ สำเร็จ พระพุทธรูปที่สร้างโดยพระราชธิดาแห่งอาณาจักรลานช้างสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จำ นวน 4 องค์ คือ พระเสริม พระสุก พระใส และพระแสง ชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่จันทร์ เขมิโย (พระเทพสิทธาจารย์) ลูกศิษย์พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล

เดินทางย้อนรอยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ณ วัดกลาง บ้านเลขที่ 1 (บ้านศรีโคตรบูรณ์) วัดพระอินทร์แปลง รับฟังภูมิปัญญาการสร้างเรือไฟทั้ง 12 อำเภอ รับประทานอาหารเย็นและงานเลี้ยงต้อนรับบนเรือพาราไดซ์ครูซ ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช นำโดย อ.คฑา ชินบัญชร พักโรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ

วันที่ 2 เริ่มวันรับพลังธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง กิจกรรม ออกกำลังกายดี Happy Model ร่วมกับชมรมท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครพนม ออกเดินทางสู่ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม สัมผัสวิถีชุมชน ชนเผ่าไทตาด บ้านผึ้ง ชาติพันธุ์ที่9 ของจังหวัดนครพนม (เดิมมี 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ)กราบหลวงพ่อใหญ่ วัดสันตยาภิรมย์ ฟังความเป็นมาของชาติพันธุ์ไทตาด ร่วมรำกลองยาวไทตาด Workshop ประดิษฐ์เข็มกลัดดอกกะเลา หรือถักกระจาดทางมะพร้าว

ออกเดินทางสู่ชุมชนบ้านท่าลาด อ.เรณูนคร ชิมน้ำข้าวเม่าข้าวหอมนาคา ส้มตำใบสายธารไส้ตัน ไก่อบฟางข้าวหอมนาคา ปลาเซือม(ปลาแดง)ย่างทาซอสน้ำอ้อย ร่วมสนุก รำผู้ไทเรณู

กิจกรรม CSR ปลูกคืนต้นไส้ตัน กิจกรรมสร้างสรรค์“สนุกรู้ข้าวไทยและข้าวหอมนาคา”Workshop หุ่นไล่กาฟางข้าวหอมนาคา นั่งรถลมโชยสู่วัดราษฎร์สวัสดิ์กราบสักการะขอพร พระพุทธวิโรจน์มิ่งโมลีศรีโคตรบูรณ์ฟังเรื่องราว กราบพระธาตุเรณู ณ วัดพระธาตุเรณูพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิด ทานอาหารเย็นเมนูปลาน้ำโขง ร้านอาหารกฤษดาริมโขง  

กราบองค์พระธาตุพนม ร่วมงานวันสัตตนาคารำลึก งานบวงสรวงรำลึกถึงพญานาคทั้ง 7 ตนที่ดูแลพระธาตุพนม ร่วมบุญงานบวงสรวงที่ยิ่งใหญ่ประจำปีด้วยความเชื่อ และความศรัทธา ต่อองค์พญานาค 

วันที่ 3 เดินทางสู่อ.บ้านแพง เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติภูลังกา พบอาสาพาเที่ยวจากชุมชนบ้านนางัว นำเดินเส้นทางธรรมชาติ ชมน้ำตก และทิวทัศน์ที่สดชื่นงดงาม ตามเส้นทางสู่“ความสำเร็จ” แห่งถ้ำนาคี กราบขอพรแม่ย่านาคี รับพลังศรัทธา เดินทางไปร้านอาหารนาคีสเตชั่น ทานไก่ย่างนาคี (ไก่ย่างปูเป้) ต้มหัวปลาโจก หมูกรอบคั่วเกลือ แจ่วแซ่บนางัว (พร้อมผักปลอดสารพิษและไผ่อ่อนภูลังกา) เดินทางสู่น้ำตกตาดขาม ต.นางัว กิจกรรมเติมพลังจากธรรมชาติ“อาบป่านิเวศน์ภูลังกา” Workshop จักสานพัดไผ่ภูลังกา ฟังเรื่องราวไม้ไผ่แห่งภูลังกา โดยชุมชนบ้านนางัว แล้วเดินทางต่อไปยังวัดสมประสงค์วนาราม ออกเดินทางสู่อ.เมืองนครพนม รับประทานอาหารเย็นที่เป๋นปลาเป็น ปลาจุ่มปลาน้ำโขง 

ในทริปนี้ได้คำนึงถึง Happy Model ได้แก่ อาหาร อร่อย สะอาด มีประโยชน์ คืออาหารของท้องถิ่นและสมุนไพรที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ ที่พักได้มาตรฐาน ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึง ขยะ น้ำเสีย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

การเดินทางครั้งนี้มีการคำนวณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดการเดินทาง ทั้งในภาพรวม และต่อคน ซึ่งมีการชดเชยคาร์บอนเครดิตให้การเดินทางนี้ เสมือนเป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยตลอด3 วันในทริปนี้มีการคำนวณ Carbon Footprint และ ชดเชยคาร์บอนเครดิต ดังนี้ ค่า Carbon Footprint = 0.02161 tCo2eq/ คน/ วัน ค่า Carbon Footprint/ ทริป (เฉลี่ย 31 คน) = 2.0099 tCo2eq ชดเชยคาร์บอนเครดิต/ ทริป = 3 tCo2eq 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *