ZTE ผสาน TRUE ให้บริการเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ร่วมสร้างสังคม FTTR [Fiber to The Room] แห่งแรกในไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมียอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ [FBB] อยู่ประมาณ 14.27 ล้านราย โดยมีจำนวน 58.96 เป็นกลุ่มผู้ใช้ในบ้านเรือน ในขณะที่มีผู้ใช้เทคโนโลยี Fiber To The Home (FTTH) เป็นจำนวนถึง 95% ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ [FBB] ดังนั้น ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานและวิดีโอรายใหญ่ของประเทศไทย

Read more