“เอ็นที” พร้อมบริการโทรคมนาคมในการประชุมAPEC 2022

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า NT ในฐานะหน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจและเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก APEC 2022 (Asia-Pacific Economic Cooperation) ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์     

ทั้งนี้ NT ให้บริการติดตั้งระบบเทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารหลากหลาย ประกอบด้วยบริการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก  โดย NT ให้บริการส่งสัญญาณ (Uplink) ถ่ายทอดข่าวสารและคอนเทนต์ต่างๆ ของผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุม APEC 2022 ผ่านรถดาวเทียม DSNG และสถานีดาวเทียมนนทบุรี โดยใช้ดาวเทียม ASIASAT 5 เชื่อมโยงสัญญาณไปยังต่างประเทศ ร่วมกับ บมจ. อสมท. (MCOT) ซึ่งจะส่งต่อข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ไปยังผู้รับชมในประเทศไทย

          “ปัจจุบันการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านดาวเทียม ยังเป็นที่นิยมสำหรับการเผยแพร่คอนเทนต์ระดับโลกที่มีมูลค่าลิขสิทธิ์สูง รวมถึงการประชุมครั้งสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะการประชุม APEC 2022 ในครั้งนี้  ซึ่ง NT ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในไทยและต่างชาติในการเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสำคัญดังกล่าว เนื่องจากการเชื่อมสัญญาณผ่านดาวเทียมมีความปลอดภัยของข้อมูล  ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ และคุ้มค่าต่อการใช้งานที่มีความครอบคลุมของพื้นที่การให้บริการทั่วทุกมุมโลก”

          นอกจากนี้ NT ให้บริการวงจรเชื่อมโยงและอินเทอร์เน็ต สำหรับหน่วยงานหลักเพื่อใช้ในการประชุม APEC 2022  เช่น  กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ  โดยบริการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1000 Mbps/1000 Mbps ระบบเครือข่าย WiFi ระบบ LAN และระบบ IT Security รวมถึงวงจรเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจอมอนิเตอร์  ตลอดจนให้บริการวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunk เพื่อความสะดวกในการประสานงานในพื้นที่ด้วยเครื่องวิทยุ  DTRS จำนวน 324 เครื่อง โดยมีระบบเครือข่ายสำหรับ Digital Trunk จำนวน 2 จุด  และสถานีฐาน DTRS รองรับงาน APEC 2022 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา จำนวนรวม  96 สถานี  

          NT ยังได้นำเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์จาก NT cyfence เพื่อมาดูแลด้านความปลอดภัยฯภายในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) โดยนำระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ที่จะทำหน้าที่คัดกรองการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย ด้วยระบบยืนยันตัวตน (Authentication) และเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Monitoring) ผ่านศูนย์ Cybersecurity Operation Center (CSOC)

           ทั้งนี้ NT พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศเขตเศรษฐกิจสมาชิก APEC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *