ดีป้า จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 3 

ดีป้า เดินหน้ากิจกรรมโรดโชว์จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวประยุกต์ใช้ThailandCONNEX แพลตฟอร์มดิจิทัลสัญชาติไทยที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเปิดพื้นที่ให้คำปรึกษา เจรจาจับคู่ธุรกิจกับเครือข่ายผู้ประกอบการดิจิทัล เตรียมความพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

         ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสัญชาติไทยในชื่อ ThailandCONNEX โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ ซีอีโอ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยีจำกัด รวมถึงผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนผู้สนใจร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเซ็นทารา โคราช

         ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดย ดีป้า และ ทราวิซโก เทคโนโลยี ร่วมพัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มกลางธนาคารข้อมูล และโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Platform, Data Bank and Token) แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่จะช่วยเสริมศักยภาพทางการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ โอกาสทางการตลาด และลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวไทย พร้อมกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้ ThailandCONNEX ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติ สร้างมูลค่าเพิ่ม กระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

            สำหรับกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยการเสวนาและเวิร์กชอป เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแบบเข้มข้นให้กับผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวไทยตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น ThailandCONNEX โอกาสที่มากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำกว่า Travel Trend:  Why digital technology matter วางแผน Content สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวให้เกิดยอดจองตามกระบวนการ Marketing Funnel การท่องเที่ยวชุมชนกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน จัดการรูปแบบท่องเที่ยวแบบไหนที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ประโยชน์ กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วย Smart Tourism สร้างโอกาสทางธุรกิจ ฝ่าวิกฤติด้วยแหล่งเงินทุน และ การใช้ TikTok ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) รวมถึงการพูดคุยให้คำปรึกษา และเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวกับดิจิทัลสตาร์ทอัพ

กิจกรรม Digital Tourism Business Matching จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสัญชาติอย่าง ThailandCONNEX รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล โดยนำร่องครั้งที่ 1 ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านดิจิทัล และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ส่วนครั้งที่ 4 ภาคใต้จะมีขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต และครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกจะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยแล้ว ดีป้า ประเมินว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจจากกิจกรรมดังกล่าวรวมว่า 500 ราย” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

            ด้าน นายณัฐเศรษฐ กล่าวว่า ThailandCONNEX ได้รับการออกแบบให้มีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้มาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลเพื่อค้นหาคุณลักษณะ แนวโน้ม ความชอบ และความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ThailandCONNEX ยังมีระบบโทเคนที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว มีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มการซื้อซ้ำ และสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่น

         ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.thailandconnex.comFacebook Page: ThailandCONNEX และ ศูนย์บริการลูกค้า 0 2171 9900

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *