เมโทรซิสเต็มส์คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2565 

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยคุณสำลี นุ่มศรี รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น พร้อมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 32 ปี ณ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) ถนนติวานนท์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 36 ปี ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามนโยบายของภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาสวัสดิการแรงงานให้ยั่งยืน เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมจัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงานทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *