ดีป้า จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 3 

ดีป้า เดินหน้ากิจกรรมโรดโชว์จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวประยุกต์ใช้ThailandCONNEX แพลตฟอร์มดิจิทัลสัญชาติไทยที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเปิดพื้นที่ให้คำปรึกษา เจรจาจับคู่ธุรกิจกับเครือข่ายผู้ประกอบการดิจิทัล เตรียมความพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

Read more