มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ “Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 “

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ อิมแพ็ค เตรียมจัดงานมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน หรือ Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 รวมผู้ประกอบการด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองกว่า 200 ราย นำเสนอบริการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งอนาคต เพื่ออัพสกิล-รีสกิล ให้กับทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน และวัยเกษียณ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 8 อิแพ็ค เมืองทองธานี คาดมีองค์กร หน่วยงาน และผู้สนใจ เข้าร่วมงานกว่า 15,000 รายจากทั่วประเทศ

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, อิมแพ็ค และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน พันธมิตรธุรกิจ ถึงการจัดงานมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน หรือ Thaliland Lifelong Learning & Education Expo 2022 ครั้งแรกของกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างคน สร้างอนาคต ด้วยการเสริมทักษะพัฒนาตนเองให้กับคนไทย โดยรวบรวมความรู้ โปรแกรมการอัพสกิลรีสกิลเพื่อคนทุกเพศทุกวัยไว้ในงานเดียว มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยวัตถุประสงค์มุ่งเน้นสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาและการต่อยอดทักษะ การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง และการศึกษาในประเทศไทย โดยการจัดงานอีเว้นท์เพื่อเป็นจุดนัดพบของผู้เรียนรู้ ทุกเพศทุกวัย ตลอดจนองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านนวัตกรรม ทิศทาง ข้อคิด และแนวทางต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดรับกับเทรนด์โลกอนาคต ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนตื่นตัวเรื่องการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัย เช่น กลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการสนับสนุนการเรียนรู้ของลูก ด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ หรือหลักสูตรค้นหาตัวตนความถนัด และความชอบของตนเอง เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ภายในงานนี้ได้รวมผู้ประกอบการกว่า 200 บริษัทชั้นนำมานำเสนอโปรแกรมการอัพสกิลและรีสกิล รวมถึงยังมีการจัดฝึกอบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2 Bangkok, Finnomena & Befin Academy, TOGETHER, Flywithcream, Coaching Engli Academy, Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage, Futureskil, PSO Academy, Hollywoodonal, AUA Language Center, Asian Institute of Hospitality Management (AIHM) เป็นต้น

X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *