มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ “Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 “

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ อิมแพ็ค เตรียมจัดงานมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน หรือ Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 รวมผู้ประกอบการด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองกว่า 200 ราย นำเสนอบริการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งอนาคต เพื่ออัพสกิล-รีสกิล ให้กับทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน และวัยเกษียณ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 8 อิแพ็ค เมืองทองธานี

Read more