“บางจาก” สมนาคุณ “บ๊วยนวลใจ”

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดรายการสมนาคุณลูกค้าด้วย “บ๊วยนวลใจ” ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก ลูกไหนสดหรือเชอร์รี่ดอย ผลิตด้วยกระบวนการที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ได้มาตรฐาน รสชาติอร่อย กลมกล่อม มีประโยชน์จากวิตามินซีและเส้นใย บรรจุซองขนาดพกพาสวยงามน่ารัก เติมน้ำมันบางจากทุกชนิดครบทุก 900 บาท รับฟรี “บ๊วยนวลใจ” 1 ซอง  ตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2565 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา

บางจาก มีแนวคิดการร่วมอุ้มชูสังคมไทยให้สดใส ด้วยการร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคาตกต่ำ บริษัทฯ จะรับซื้อและนำผลผลิตเหล่านั้นมาแปรรูปพร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย สะดวก สวยงาม สำหรับลูกไหนหรือเชอร์รี่ดอย (ตระกูลลูกพลัมแต่ผลมีขนาดเล็กกว่า) จะมีผลผลิตออกมามากช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี แต่ผลสดไม่เป็นที่นิยมบริโภค จึงต้องแปรรูปเป็นบ๊วย การนำลูกไหนสดมาแปรรูปเป็นบ๊วยนวลใจบรรจุในหีบห่อสวยงาม ช่วยรองรับผลผลิตลูกไหนสดได้มากกว่า 350 ตัน และสร้างรายได้ให้เกษตรกรบนดอยสูงในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมในการผลิตกว่า 2,500 ครัวเรือน และยังช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รู้จักลูกไหนและมีตลาดรองรับมากขึ้นในอนาคต

การสนับสนุนผลผลิตจากชุมชนเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของสถานีบริการน้ำมันบางจากที่บริษัทฯ ได้ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดการร่วมอุ้มชูสังคมไทยให้สดใส และต้องการให้ สถานีบริการน้ำมันบางจาก เป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์ความสุขให้กับคนทุกวัยและทุกกลุ่มในสังคม ตามแนวคิด Greenovative Destination For Intergeneration

"บางจาก" สมนาคุณ "บ๊วยนวลใจ" แปรรูปจากลูกไหนสด ผลผลิตจากดอยสูงในภาคเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *