VetSynova จับมือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตร 

บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด (VetSynova Co., Ltd.) จับมือกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์อาหารประกอบการรักษาโรค สำหรับสัตว์เลี้ยง แบรนด์เดลิซาย (DeliSci) ที่ย่อมาจาก Delicious and Science ภายใต้แนวคิด “เมื่อความอร่อยและหลักการทางวิทยาศาสตร์ มาบรรจบกันอย่างลงตัว” “When Delicious & Science Meet in Perfect Harmony”

โดยผลิตภัณฑ์แรกที่ออกมาแล้วคือ DeliSci Excella (เดลิซาย เอ็กเซลล่า) อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน เหมาะสำหรับฟื้นฟูสัตว์ป่วย ขาดสารอาหาร และช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัด ที่ต้องการพลังงานและสารอาหารคุณภาพสูง

จุดเด่นของ DeliSci Excella: Excellent for Recovery คือ เป็นอาหารเปียกที่ให้พลังงานสูงสุดในท้องตลาด โดยมีค่าพลังงานมากกว่า 1,236.8 kcal/kg ของอาหาร ใช้วัตถุดิบที่ดีเกรดเดียวกันกับที่มนุษย์รับประทาน ปราศจากผลพลอยได้จากสัตว์ (by-product) ทำให้มีอัตราการย่อยได้ของโปรตีนสูงถึง 99.5%* มีโภชนาการครบถ้วน มีสัดส่วนโปรตีนและไขมันสูง มีคาร์โบไฮเดรตต่ำเหมาะกับสัตว์เลี้ยงในช่วงป่วยพักฟื้นและช่วยป้องกันการเกิดความปกติจากการกลับมากินอาหารหลังพักฟื้น (Refeeding Syndrome) มีสารเสริมที่มีนวัตกรรมและสิทธิบัตรของไทยที่ได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย มีเนื้อมูสเนียนนุ่มละเอียดใช้งานง่าย สามารถดูดผ่านกระบอกฉีดยาและท่อให้อาหารได้ กลิ่นหอม และมีความน่ากินสูง เป็นต้น

น.สพ.มนัยธร เสริบุตร ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด
น.สพ.มนัยธร เสริบุตร ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด

น.สพ.มนัยธร เสริบุตร ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด กล่าวว่า บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด เน้นในเรื่องของสุขภาพสัตว์เลี้ยงเป็นสำคัญ โภชนาการก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี ยิ่งเป็นสัตว์ป่วยแล้ว เขายิ่งมีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างออกไป เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้เลยได้ร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาสูตรอาหาร

ในปัจจุบันอาหารประกอบการรักษาโรคในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้น ถึงแม้ในต่างประเทศจะมีหลายแบรนด์ แต่แบรนด์ที่ลงทุนด้านงานวิจัยก็มีอยู่น้อย อีกทั้งเรายังเห็นจุดที่เรายังพัฒนาให้ดีขึ้นไปได้อีก และสูตรอื่นๆที่มีความแตกต่างกันออกไป

ประเทศไทยเราเป็นแหล่งอาหารของโลกไม่ใช่แค่ของมนุษย์ ของสัตว์ก็เช่นเดียวกัน เรามีแหล่งวัตถุดิบอาหารที่ดี มีทีมนักวิจัยที่แข็งแกร่ง มีอาจารย์และบุคลากรทางสัตวแพทย์ที่มากความสามารถ มีโรงงานผลิตอาหารชั้นนำของโลก แล้วทำไมเราถึงจะทำอาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ดีไม่ได้”

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือในครั้งนี้ ในปัจจุบันเราไม่อยากให้งานวิจัยขึ้นหิ้งเหมือนแต่ก่อน เรามีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ทรัพยากร และทีมนักวิจัย บุคลากรและคณาจารย์ที่มากความสามารถ ซึ่งต้องการต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และช่วยกันพัฒนาการประเทศชาติไปด้วยกัน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญที่ทางคณะฯจับมือกับบริษัทฯเอกชนในการพัฒนาสินค้าออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ”

ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้ร่วมทีมพัฒนาสูตรอาหาร กล่าวว่า “เราได้เริ่มมีการทดลองทั้งในสัตว์ปกติและงานวิจัยเชิงคลินิก (Clinical Trial) ซึ่งคาดว่าผลงานวิจัยจะทะยอยออกมาและเผยแพร่ผลการทดลองสู่สาธารณะต่อไป ในการพัฒนาเรารับรู้ถึง pain point ทั้งจากสัตวแพทย์ บริษัทและผู้ใช้งาน แล้วนำมาคิดและพัฒนาต่อยอด รวมถึงการพัฒนาในสูตรอื่นๆที่มีความจำเพาะต่อไป เราเชื่อว่าในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงเกิดโรคใหม่ๆได้ตลอดเวลา ความต้องการใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา เราจึงต้องหาอาหารที่มีความจำเพาะและเหมาะสมที่สุดเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงดีที่สุด”

นายณัฐชัย จันทร์เงิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญในด้านการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมามีทั้งในส่วนที่ซื้อและสร้าง สิทธิบัตรร่วมใหม่ๆ กับบริษัทวิจัยชั้นนำของประเทศ เรามีการจัดสรรเงินลงทุนในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนที่สูงมากของรายได้ที่เกิดขึ้น”

นายกิตติชัย คำภานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด กล่าวว่า “บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด เรามีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ คือเพื่อประสานและสร้างนวัตกรรมทางด้านสัตวแพทย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น และมีพันธกิจที่สำคัญ คือมุ่งคิดค้น จัดหา และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมของเราสู่สัตวแพทย์ทั่วโลก เพื่อให้สัตว์เลี้ยงทั่วโลกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ เรายินดีที่จะสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักวิจัยไทย งานวิจัยไทยและผลิตภัณฑ์ของไทยเพื่อออกสู่ตลาดโลก โดยในปี พ.ศ. 2566 เรามีแผนที่จะเข้าร่วมงานและนำเสนอสินค้าของเราไปสู่ตลาดโลก ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย อีกทั้งเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของบริษัท และรองรับการขยายตัวของตลาดสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น เราตั้งเป้าจะนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2568 ต่อไป”

บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด VetSynova ย่อมาจาก Veterinary Synergistic Innovation เราเป็นผู้นำทางด้านสินค้าสัตว์เลี้ยง เวชภัณฑ์ อาหาร และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โดยในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีอัตราการเติบโตสูงสุดในกลุ่มธุรกิจสินค้าด้านสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยง โดยเติบโตอยู่ที่ประมาณ 1000% หรือ 10 เท่า ของยอดขาย ปี พ.ศ. 2563 เรียกได้ว่าเป็น 10x Company ได้เลยทีเดียว และบริษัทฯมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2565

ปัจจุบัน บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด จำหน่ายสินค้าหลากหลายแบรนด์ VF+CORE, MicrocynAH, Dermodacyn, Zymox, Hepaphos, Otosense, Tears, Labyderm, Pet Calm และ No Bite เป็นต้น โดยสินค้าเรือธงของบริษัทฯ คือ VF+CORE อาหารเสริมรูปแบบใหม่ ในรูปแบบขนมแมวเลีย ที่ตอบโจทย์ pain point ของทาสแมว ที่ในอดีตการป้อนยาหรืออาหารเสริม จะอยู่ในรูปแบบเม็ดหรือยาน้ำ ซึ่งต้องจับบังคับป้อน ทำให้มีความยากลำบาก VF+CORE จึงตอบโจทย์ในความง่ายของรูปแบบการใช้ที่แมวชื่นชอบเป็นอย่างมาก ทำให้มีผลตอบรับของผลิตภัณฑ์อย่างล้นหลาม อีกสินค้าหนึ่งคือ MicrocynAH ผลิตภัณฑ์ประกอบการรักษาแผล ผิวหนัง และช่องปาก อันดับหนึ่งในกลุ่มสารไฮโปคลอรัสแอซิด (Hypochlorous acid)

การร่วมมือกันในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจในกลุ่มธุรกิจอาหารและเวชภัณฑ์สัตว์เลี้ยงในประเทศไทยที่น่าจับตามองซึ่งต้องคอยติดตามต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *