โรนิตรอน จับมือ ที-อีโคซิสพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี SOFC, SOEC  และ CCUS

นายสุภกิณห์ สมศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรนิตรอน จำกัด ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายปิติพงศ์ เย็นจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด เพื่อศึกษาโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในการนำเอาเทคโนโลยี Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) และ Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC) มาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไฮโดรเจนสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้าน Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions โดยมี นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ (ประจำสำนักผู้ ว่าการ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ นายเชาวลิต แจ้งไชย ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

Read more

โรนิตรอน และ เอไอเอฟ กรุ๊ป ตกลงร่วมผลิต ไฮโดรเจนสีเขียว มูลค่านับแสนล้านบาท

โรนิตรอน [Ronitron] ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดสัญชาติไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ เอไอเอฟ กรุ๊ป [AIF Group] กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่จากประเทศลาว เพื่อร่วมกันผลิต Green Hydrogen หรือ ไฮโดรเจนสีเขียว เชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด มูลค่านับแสนล้านบาท โดยนำเอาเทคโนโลยี Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC)

Read more