รพ. กรุงไทย เวสเทิร์น เปิดบริการ “ย่านนนทบุรี”

โรงพยาบาลกรุงไทย สั่งสมประสบการณ์กว่า 15 ปี มุ่งสู่การเป็น Hospital for You โดยลงทุนกว่า 650 ล้านบาท เปิดให้บริการ “โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น” สาขาใหม่ล่าสุด ขนาด 120 เตียง ระดับตติยภูมิ (Tertiary care) เปิดรับประกันสังคม เพื่อบริการประชาชน จังหวัดนนทบุรี และ 5 จังหวัดใกล้เคียง คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี

Read more