Green Covermat เปิดตัวผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ครั้งแรกในประเทศไทย

Green Covermat (กรีนโคเวอร์แมท) แบรนด์สินค้ารักษ์โลก ภายใต้บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมนำเสนอสินค้ารักษ์โลกนวัตกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly products) ที่ช่วยลดการใช้พลาสติก ลดการใช้น้ำ ในกระบวนการผลิต

Read more