เอส เอฟ และ NT ต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจเปิด “NT BE EVERYWHERE AT SF CINEMA”

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำของเมืองไทย และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของ เมืองไทย เปิดตัว “NT BE EVERYWHERE AT SF CINEMA” จุดบริการลูกค้า NT แบบครบวงจร

Read more

NT นำสายสื่อสารลงดิน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 นครราชสีมา

นาย กรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 นครราชสีมา

Read more

NT หนุนกรมเจ้าท่า พัฒนาแพลตฟอร์มท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามเรือท่องเที่ยว

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า และ นายพัฒนา ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามเรือท่องเที่ยว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางน้ำ (SMART PIER PROJECT) ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

Read more

NT – AIS ผนึกกำลังครั้งสำคัญ เสริมขีดความสามารถ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz 

ภายหลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผู้ให้บริการโทรคมนาคม ได้อนุญาตให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT สามารถโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จำนวน 5 MHz ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS นั้น ล่าสุด NT และ AWN ได้ลงนามสัญญาในโครงการเช่าใช้บริการอุปกรณ์โครงข่ายเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz

Read more

NT รับ ISO บริการ NT Data Services ยกระดับบริการให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT รับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริการ NT Data Services บนโครงข่าย NT MPLS  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 20000-1:2018 และ ISO 22301:2019

Read more

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2566” โดยมี นางสาวพิยะดา สุดกังวาน รักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้กำกับดูแล โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) เป็นผู้กล่าวรายงานการสัมมนาฯ

Read more

NT แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2566 มุ่งผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลสู่หน่วยงานภาครัฐ

NT มุ่งขับเคลื่อนภารกิจผลักดันระบบงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลผ่านสถานะความเป็นกลางด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล เดินหน้ายกระดับระบบคลาวด์กลางภาครัฐต่อเนื่อง เปิดให้บริการ National Single Window เพิ่มความสะดวกเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจสำหรับการนำเข้า-ส่งออก มั่นใจระบบเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ ADC คืบกว่า 90% พร้อมหนุน ASEAN Digital Hub

Read more

NT ร่วมลงนามถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

​พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี

Read more

NT Youth Club หนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ใช้ไอทีเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า จังหวัดตากมีจุดแข็งในด้านพื้นที่ชายแดน ที่เป็นฐานการค้าชายแดน ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุนและการพัฒนาภูมิภาคของประเทศไทย ผ่านช่องการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ณ บริเวณด่านพรมแดนถาวร แม่สอด ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จังหวัดตากให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยวางเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าทางเกษตรและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ธุรกิจ บริการ และการค้าการลงทุนในพื้นที่” ซึ่งโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

Read more

สทป. จับมือ เอ็นที ยกระดับอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับของประเทศ

พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจการบูรณาการนวัตกรรมการบริการดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับด้านความมั่นคงแบบองค์รวม

Read more