สทป. จับมือ เอ็นที ยกระดับอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับของประเทศ

พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจการบูรณาการนวัตกรรมการบริการดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับด้านความมั่นคงแบบองค์รวม

Read more