หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จับมือพันธมิตรต่อยอดการลงทุน หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด (Quantum Wealth) และ บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด บริษัทในเครือ Validus Group และ SCG Group ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้แก่นักลงทุน

Read more

บล. ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์  ลงนามในสัญญา แต่งตั้งผู้แนะนำการลงทุน และผู้แนะนำลูกค้า กับ บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ 

ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัมเว็ลธ์ จำกัด ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้แนะนำการลงทุนและผู้แนะนำลูกค้ากับ บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด) ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้แพลตฟอร์ม Easy Invest ที่ทำให้นักลงทุน สามารถลงทุนได้ในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านแพลตฟอร์มเดียว

Read more