INTER EXPRESS LOGISTICS เขย่าวงการขนส่ง กับบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทย

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics เผยผลประเมินว่า ธุรกิจขนส่งพัสดุในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องที่ 18% ด้วยมูลค่า 1.15 แสนล้านบาท ตามการเติบโตของตลาด E-Commerce ซึ่งวิกฤติ “โควิด-19” นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งก็นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจขนส่งพัสดุในช่วงที่ผ่านมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Read more

Inter Express ตั้งเป้า ปั้นแบรนด์สู่เบอร์หนึ่ง ด้านการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

Inter Express ตอกย้ำความเป็นผู้นำขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เผยมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 70 % ตั้งเป้า ก้าวสู่ผู้นำทางด้านการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ แช่เย็น แช่แข็ง ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ผนวกความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งให้บริการการขนส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ INTER PACK (บริการแพ็คพร้อมส่ง) , INTER COOL (บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น) และ INTER FOAM (บริการขนส่งกล่องโฟม) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท ภายใต้แนวคิด “รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย”

Read more