ChocoCRM พร้อมทะยานสู่การเป็นที่หนึ่งด้าน CRM และ CDP 

ChocoCRM พร้อมทะยานสู่การเป็นที่หนึ่งด้าน CRM และ CDP ผนึกกำลัง 3 พาร์ทเนอร์ใหญ่ เทค แมทริกซ์, ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ 1 และ อินโนสเปซ (ประเทศไทย) ร่วมทุนใน Series C มูลค่ากว่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐ

Read more