สถาบันบางกอกแดนซ์ จัดการแสดง “RESPECT” 

สถาบันบางกอกแดนซ์ จัดการแสดง จัดการแสดงใหญ่การกุศลเป็นประจำ ซึ่งในครั้งนี้ “RESPECT” – 4th BDA Junior Performance (The Explorer) & 12th BDA Charity Grand Performance (AESOP) ซึ่งในครั้งนี้จัดการแสดงทั้ง 2 รุ่น เป็น 2 การแสดงคือ 4th BDA Junior Performance ชื่อชุด “The Explorer” และการแสดง 12th BDA Charity Grand Performance ชื่อชุด “AESOP”

Read more