ไทยโฮยา เลนซ์ ชูเทคโนโลยี D.I.M.S. เลนส์ MiYOSMART ชะลอสายตาสั้นเด็ก

ไทยโฮยา เลนซ์ ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเลนส์สายตา เปิดตัวเลนส์ MiYOSMART ที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในเด็ก ซึ่งนวัตกรรมเลนส์แว่นตาที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยี Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Read more