ไทยโฮยา เลนซ์ ชูเทคโนโลยี D.I.M.S. เลนส์ MiYOSMART ชะลอสายตาสั้นเด็ก

ไทยโฮยา เลนซ์ ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเลนส์สายตา เปิดตัวเลนส์MiYOSMART ที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในเด็ก ซึ่งนวัตกรรมเลนส์แว่นตาที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยี Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายบุญทวี ภูริคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและพัฒนาธุรกิจ ไทยโฮยา เลนซ์ เผยว่า“HOYA Vision Care” เห็นความสำคัญของปัญหาสายตาสั้นในเด็กที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงพัฒนา เลนส์ MiYOSMART ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นได้ถึง 60% เพื่อแก้ปัญหาสายตาสั้นในเด็ก เทคโนโลยี D.I.M.S. ที่เราพัฒนาร่วมกับ Prof. Carly LAM The Hong Kong Polytechnic University สามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางสายตาบนพื้นผิวทั้งหมดโดยใช้บริเวณส่วนที่เป็นเลนส์รูปรังผึ้ง D.I.M.S. 

“เรามีข้อมูลว่านักเรียนที่อายุระหว่าง 6-18 ปี กำลังเผชิญภาวะสายตาสั้น มีประมาณ1.6 ล้านคนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลสายตาสั้น เรามั่นใจว่านวัตกรรมนี้จะขยายตลาดเลนส์ชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในประเทศไทย”

นอกจากนี้ ไทยโฮยา เลนซ์ ยังริเริ่มโครงการ “โฮยาให้มากกว่าการมองเห็น” เพราะเล็งเห็นว่าเด็กไทยจำนวนมากที่มีปัญหาสายตาสั้นแต่ไม่ได้รับแว่นสายตา โดยทุกการจำหน่ายเลนส์ MiYOSMART 
1 คู่ ไทยโฮยา เลนซ์ จะบริจาคเลนส์แว่นตาให้กับเด็กด้อยโอกาสอีก 1 คู่ โดยมีระยะเวลาของโครงการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เมษายน 2567  “โดย 80% ของการเรียนรู้เกิดจากการมองเห็น หากไม่มีแว่นตา เด็กที่มีภาวะสายตาสั้นจะเสียเปรียบอย่างมากในการเรียนรู้ในโรงเรียน เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาสายตาของเด็กให้ถูกวิธีในวันนี้จะสร้างโอกาสให้ เด็กๆ เติบโตได้อย่างเต็มที่” นายบุญทวี ภูริคุปต์ ทิ้งท้าย

ทางด้าน นายแพทย์วรากร เทียมทัด นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หน่วยจักษุวิทยาเด็กและตาเข โรงพยาบาลราชวิถี ให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงภาวะสายตาสั้นที่กระทบการเรียนรู้ของเด็กไทยว่า “จากการสำรวจพบว่า เด็กไทยมีภาวะสายตาสั้นโดยเฉลี่ยประมาณ 20-30% สิ่งที่คุณหมอกังวล คือ ทุก ๆ ปีเด็กที่มีภาวะสายตาสั้นนั้นมีอายุน้อยลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเด็กไทยกำลังเผชิญปัญหาภาวะสายตาสั้นระดับรุนแรงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้”

หากพ่อแม่ผู้ปกครองละเลยความสำคัญในการชะลอสายตาสั้นในเด็ก อาจทำให้มีภาวะแทรกซ้อนจากสายตาสั้นรุนแรงหลายชนิด เช่น โรคต้อกระจกก่อนวัย โรคจอประสาทตาฉีกขาดและลอก โรคจุดรับภาพเสื่อมเนื่องจากสายตาสั้น ซึ่งโรคเหล่านี้มักจะเกิดเมื่อเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ แต่หากได้รับการดูแลและป้องกันตั้งแต่ในวัยเด็ก จะสามารถลดจำนวนของเด็กที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนของโรคดังกล่าวได้

แต่เดิมการชะลอสายตาสั้นมักใช้วิธีหยอดยา หรือใส่คอนแทคเลนส์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ปกครองกังวลใจ เพราะยาหยอดตาหรือคอนแทคเลนส์ต้องสัมผัสกับตาของบุตรหลานโดยตรง นวัตกรรมใหม่อย่างเลนส์ชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น MiYOSMART จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้และได้ผลลัพธ์ที่ดี หากเด็กใส่แว่นตามคำแนะนำของจักษุแพทย์ สภาพแว่นไม่บิดเบี้ยวและติดตามอาการในระยะเวลาที่เหมาะสมก็จะช่วยเรื่องการมองเห็นและชะลอสายตาสั้นในเวลาเดียวกัน”

ทั้งนี้  เลนส์ MiYOSMART ยังได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยได้รับรางวัล Grand Prize, Grand Award และเหรียญทองในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติแห่งเจนีวาครั้งที่ 46 ในเดือนเมษายน 2018 และ เมื่อเดือนตุลาคม 2020 เลนส์แว่นตาได้รับรางวัล Silmo d’Or Award ในหมวดวิสัยทัศน์ที่งาน Silmo Paris Optical show ซึ่งนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี 2018 จนถึงสิ้นปี 2020 ผู้ปกครองทั่วโลกไว้ใจและซื้อเลนส์แว่นตา MiYOSMART แล้วกว่า 4 ล้านชิ้นทั่วโลก

คลิปวิดีโอ MiYOSMART:  https://tinyurl.com/bddt9u34ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่: https://bit.ly/HOYA_LRM_MiYOSMART

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *