เมโทรซิสเต็มส์คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2565 

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยคุณสำลี นุ่มศรี รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

Read more