เอ็ม บี เค มอบที่ดิน 36 ไร่ให้กับม.สงขลานครินทร์

เอ็ม บี เค รีสอร์ท บริษัทในเครือเอ็ม บี เค สานต่อโครงการเพื่อสังคมมอบที่ดิน 36 ไร่ในจังหวัดภูเก็ตให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (Songklanagarind Hospital Phuket Campus) ขนาด 500 เตียง

Read more