สคช. – กพร. ทัวร์ 4 ภาค มอบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นำโดยนางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดินสายชี้แจงแนวทางการให้คุณวุฒิวิชาชีพสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน 20 อาชีพ 3 สมรรถนะ ที่ได้มีการเทียบเคียงมาตรฐานและให้การรับรองไปแล้วก่อนหน้านี้ โดย สคช. ได้เดินสายร่วมกับผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Read more

สคช. เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมครีเอทีฟคอนเทนต์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ Human Resources Development Service of Korea (HRDK) ,Korea Creative Content Agency (KOCCA) หน่วยงานของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดงานสัมมนา “การพัฒนานักเขียนบท เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมครีเอทีฟคอนเทนต์”

Read more

สคช. ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตอกย้ำองค์กร โปร่งใส

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ สคช.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ผ่านแคมเปญไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ลานกิจกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Read more