ศุภนิมิตฯ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ กศน.

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล โดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ กศน. สาขาหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่นระดับประเทศ จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565”

Read more