CEO แห่ง NTSC ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ มสวท.  ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (องคมนตรี) เป็นประธาน พร้อมเป็นผู้แทนมอบ รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 ให้แก่ ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC ณ วายุภักษ์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

Read more