INTER EXPRESS LOGISTICS เขย่าวงการขนส่ง กับบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทย

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics เผยผลประเมินว่า ธุรกิจขนส่งพัสดุในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องที่ 18% ด้วยมูลค่า 1.15 แสนล้านบาท ตามการเติบโตของตลาด E-Commerce ซึ่งวิกฤติ “โควิด-19” นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งก็นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจขนส่งพัสดุในช่วงที่ผ่านมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Read more