โรนิตรอน จับมือ ที-อีโคซิสพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี SOFC, SOEC  และ CCUS

นายสุภกิณห์ สมศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรนิตรอน จำกัด ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายปิติพงศ์ เย็นจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด เพื่อศึกษาโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในการนำเอาเทคโนโลยี Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) และ Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC) มาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไฮโดรเจนสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้าน Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions โดยมี นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ (ประจำสำนักผู้ ว่าการ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ นายเชาวลิต แจ้งไชย ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

Read more