ประกาศผลสำเร็จ Healthy Living & Innovation Expo 22

ประกาศความสำเร็จ งาน Healthy Living & Innovation Expo 2022 งานแสดงสินค้า บริการ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผู้รักสุขภาพ ที่รวบรวมผู้ประกอบการ รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ความงาม และผู้สูงอายุ ไว้ให้ครบถ้วนในงานเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สามารถสร้างเงินสะพัดให้เกิดขึ้นมากกว่า 300 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 กันยายน 2565 จากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ การเลือกซื้อสินค้าและบริการ พร้อมทั้งการเติมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ต่อยอดสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ

ปิดฉากไปอย่างเรียบร้อย สำหรับงานแสดงสินค้าบริการ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผู้รักสุขภาพ Healthy Living & Innovation Expo 2022 งานสำคัญที่รวบรวมผู้ประกอบการ รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ความงาม และผู้สูงอายุ ไว้ให้ครบถ้วนในงานเดียวใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC HAT YAI) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของแผนกจัดงานแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้จัดงานหลักร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา หรือ SCEB

โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งยังมีหน่วยงานพันธมิตรสำคัญ คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมากมายทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน

ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ ผู้จัดงานและพันธมิตรได้รวบรวมสินค้าและบริการด้านการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ และความงามไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกับสินค้า และบริการทางการแพทย์เชิงสุขภาพที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักวิจัยที่มาร่วมออกบูธและเจรจาธุรกิจ โดยตลอดระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2565 สามารถสร้างเงินสะพัดภายในงานมากกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจทางด้านการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมงานได้อย่างตรงจุด ผ่านการจัดโปรโมชั่นพิเศษมากมายตลอดทั้งงาน

ขณะเดียวกันภายในงานยังสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านการดูแลสุขภาพ จากกิจกรรมมากมายภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยาย หัวข้อ “ดูแลผู้สูงอายุอย่างไร ให้ไกลอาการปวดเมื่อย” โดย คุณกุลวดี สุนทรนนท์ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ Unique Care Station และคุณพิชาพร เดชรุ่งเรือง ผู้ช่วยดำเนินรายการ , กิจกรรม “คนวัยทำงานห้ามพลาด อาการปวดที่มักเกิดกับอาชีพต่างๆ พร้อมแชร์เคล็ดลับดีๆ ป้องกันปวด” โดย คุณกุลวดี สุนทรนนท์ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ Unique Care Station และคุณพิชาพร เดชรุ่งเรือง ผู้ช่วยดำเนินรายการ ,กิจกรรม “ศิลปะการสร้างสุข” โดย อาจารย์วันวิสา ช่างเหล็ก – นักจิตบำบัด และที่ปรึกษาด้านเด็กและครอบครัว ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กและครอบครัว The Hero Homemade

เช่นเดียวกับการนำเสนอนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่แสวงหาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพให้กับตัวเอง เช่น หุ่นยนต์คัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ ปุ่มกดฉุกเฉินช่วยเหลือแบบพกพา , High Power Laser กายภาพ คอ บ่า ไหล่ , Qi Care คิว ไอ แคร์ วอเตอร์ตรอป (Qi Care Water Drop) , เม็ดอมสารสกัดกระชายขาว ซี ซิงค์ , พาลาทีน วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล และ โอลิโกไลท์ น้ำเชื่อมใยอาหารสูง เป็นต้น

ส่วนในด้านของการเจรจาธุรกิจนั้น การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจกับทั้งบริษัทชั้นนำ ด้านการดูแลสุขภาพ เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม เครื่องสำอาง สถาบันเสริมความงาม ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาและกระท่อม และอีกมากมาย เพื่อต่อยอดให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองเป้าหมายทางด้านสุขภาพของโลก และมีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนการเผยแพร่ภาพลักษณ์ชื่อเสียงด้านสุขภาพที่ดีของประเทศไทยสู่สากลอีกด้วย

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดงาน Healthy Living & Innovation Expo 2022 ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งหนึ่งของประเทศไทย ตอกย้ำความพยายามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้ประเทศก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล และนอกเหนือไปจากการจัดงานแสดงสินค้าแล้ว และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักวิจัยที่มาร่วมออกบูธและเจรจาธุรกิจแล้ว การจัดงานในครั้งนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนัก และเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และความงาม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวม นวัตกรรมทางการแพทย์และดูแลสุขภาพสนับสนุนการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New normal ในอนาคต

นอกจากนี้ด้วยความสำเร็จจากการจัดงานตลอด 4 วัน ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการจัดงานระดับประเทศในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการแพทย์และสุขภาพให้กับจังหวัดสงขลา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทางด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่เป็นการสร้างระบบฐานเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ควบคู่กับธุรกิจทางการแพทย์ สุขภาพ และความงามให้กับเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความพร้อมของสงขลาไมซ์ซิตี้ ซึ่งเป็นเมืองไมซ์ที่สำคัญของภาคใต้ ซึ่งมีศูนย์แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

อีกทั้งจังหวัดสงขลายังมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนชั้นนำของภาคใต้ บุคลากรทางแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเมืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสงขลาต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการขับเคลื่อนสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ซึ่งจะทำให้เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *