CH เข้าเทรด SET วันแรกคึกคัก นักลงทุนต้อนรับอบอุ่น

ศ.นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม (คนกลาง) ประธานกรรมการบริษัท นายศักดา ศรีแสงนาม (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประวิทย์ ศรีแสงนาม (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ และนายอำนวย จิรมหาโภคา (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *