“ซิซซา กรุ๊ป” แตกไลน์ธุรกิจเปิดตัว “เอเยนต์ เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้”

ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในรูปแบบ “Investment Property” (IP) เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมกับเอเจนต์ (Agent) ที่มีความหลากหลายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ ซิซซา กรุ๊ป ได้เรียนรู้และสร้างระบบการทำงานกับเอเจนต์ได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ และด้วยความที่ ซิซซา กรุ๊ป เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เองด้วย ทำให้มีความเข้าใจในระบบการทำงานและเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการและตัวแทนขาย บริษัทฯจึงมีความมั่นใจที่จะต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจ

Read more