นมเปรี้ยวดีไลท์ บริจาคให้กับ โรงพยาบาลศิริราช 3 แสนบาท 

นมเปรี้ยวดีไลท์ ห่วงใยคนไทย อาการติดหวาน ด้วยตระหนักถึงภัยร้ายจาก โรคเบาหวาน เชิญชวนคนไทย “ลดละเลิก อาการติดหวาน” เพราะ

Read more